Cải cách hành chính - Xã Gio Sơn - Gio Linh

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và xã hội số

Ngày 4/3/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 708/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2022, phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính

Kế hoạch Cải cách hành chính xã Gio Sơn năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Quyết định ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2022