Chi tiết bài viết - Xã Gio Sơn - Gio Linh

GIỚI THIỆU CHUNGXã Gio Sơn nằm ở trung tâm huyện Gio Linh, có vị trí địa lý:
Phía đông giáp xã Gio Châu
Phía tây giáp xã Hải Thái
Phía nam giáp xã Linh Hải
Phía bắc giáp xã Gio An.
Xã Gio Sơn có diện tích 14,05 km², dân số năm 2018 là 4.409 người, mật độ dân số đạt 314 người/km².