Chi tiết bài viết - Xã Gio Sơn - Gio Linh

Ngày 23/12/2022, Đảng ủy xã Gio Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, về dự theo dõi và chỉ đạo hội nghị có đc Trần Việt Pháp- UVBTV- CNUBKT Huyện ủy, phụ trách địa bàn, đc Trần Văn Đức- HUV- Trưởng phòng tư pháp huyện, phụ trách địa bàn, các đc đại diện các ban đảng văn phòng huyện ủy. Dự hội nghị còn có các đc trong BCH đảng bộ, BTV cùng toàn thể đảng viên của đảng bộ

 

 

 

 Trong năm 2022, Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ tiếp tục được quan tâm chú trọng. Trong năm, Đảng uỷ đã tiếp tục tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đánh giá, rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý; Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của xã (nhiệm kỳ 2020-2025), quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030 thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình.

Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2022- 2025), hoàn thành 11/11 chi bộ vào ngày 24/8/2022.

Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ tiếp tục được quan tâm chú trọng. Trong năm, Đảng uỷ đã tiếp tục tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đánh giá, rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý; Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của xã (nhiệm kỳ 2020-2025), quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030 thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội CCB và Đoàn TNCSHCM xã (nhiệm kỳ 2022- 2027); Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2022- 2025), hoàn thành 11/11 chi bộ vào ngày 24/8/2022.

Thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do tỉnh ủy, huyện ủy tổ chức, Đảng ủy đã cử 5 đồng chí tham gia 6 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, văn phòng.

 

 

      Tại hội nghị đã khen thưởng cho 2 chi bộ và 40 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, 1 chi bộ và 3 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng đảng năm 2022.