Thời sự - Chính trị - Xã Gio Sơn - Gio Linh

Ngày 17/4/2024, Ban Nông nghiệp xã Gio Sơn tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất, sản lượng Lúa vụ ĐX 2024

Chiều ngày 15/4/2024 Đảng uỷ xã Gio sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học...

Ngày 03/4/2024, HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026

Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND với Thanh niên năm 2024

Bài Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, đối tượng tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Gio Sơn

Quyết định ban hành Chương trình Công tác trọng tâm năm 2024

Đoàn đại biểu Quốc Hội khoá XV tỉnh Quảng Trị dự và tiếp xúc cử tri tại xã Gio Sơn

HĐND xã Gio Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa II nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

HĐND xã Gio Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa II nhiệm kỳ 2021-2026